การทำท่อดัก Oil Trap

การทำท่อดัก Oil Trap

ในการติดตั้งแอร์ กรณีที่คอยล์ร้อนอยู่สูงกว่าคอยล์เย็น อาจจะสังเกตเห็นช่างแอร์ทำท่อทำท่อแอร์ในลักษณะดัดเป็นรูปคอห่าน หรือที่เรียกกันว่าการทำ Oil Trap ท่อแอร์ ซึ่งการทำ Trap ในงานติดต้้งแอร์นั้น อาจะจะเรียกได้หลายชื่อ เช่น กับดักน้ำมันคอมเพรสเซอร์ ท่อดักน้ำมัน แทรพดักน้ำมัน ท่อคอห่าน หรือเรียกชื่ออื่นๆ ที่สื่อความหมายออกมาเหมือนกัน สาเหตุที่ต้องทำ Tarp ในกรณีที่วางคอยล์ร้อนในตำแหน่งสูงเหนือคอยล์เย็น เนื่องจากของเหลวทุกชนิดจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ  ในระบบแอร์ก็เช่นกัน น้ำมันที่อยู่ในคอมเพรสเซอร์ และหล่อลื่นระบบทางกลหรือกลไกลในคอมเพรสเซอร์ ในกรณีที่เครื่องทำงาน การดูดอัดสารทำความเย็นของคอมเพรสเซอร์ จะอัดน้ำมันที่อยู่ในตัวออกมาพร้อมสารทำความเย็นมาทางท่อทางอัด และดูดกลับเข้าไปในคอมเพรสเซอร์ทางท่อทางดูด  ในการติดตั้งโดยวิธีให้ชุดคอยล์ร้อนวางในตำแหน่งต่ำกว่าคอยล์เย็น น้ำมันหล่อลื่น ย่อมไหลกลับสู้คอมเพรสเซอร์ตามแรงดึงดูดอย่างง่ายดาย  แต่หากการติดตั้งที่ต้องวางคอยล์ร้อนให้สูงเหนือคอยล์เย็น ถ้าหากไม่มีการทำท่อดักน้ำมันไว้น้ำมันก็จะไหลลงได้เช่นกันเพราะในระบบท่อนั้นเป็นสูญญากาศ  แต่การไหลกลับจะไหลกลับไม่ทันต่อการระบายความร้อน  เนื่องจากน้ำมันมีความหนืดและน้ำหนักมากกว่าสารทำความเย็นที่มีสถานะเป็นแก็สในท่อทางดูด ทำให้การระบายความร้อนทำได้ไม่ดี มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ร้อนจนถึงร้อนจัด