ติดแอร์ออฟฟิตโรงงาน

ติดแอร์ออฟฟิตโรงงาน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใต้ฝ้า แอร์ขนาดใหญ่