ราคา แอร์ แอลจี LG 2019

 • Model

 • BTU

 • SEER

 • ปกติขาย

 • ลดพิเศษ

 • IQ10R-SE2
 • 9,200
 • 18.00
 • 16,900
 • 14,900 
 • IQ13R-SE2
 • 12,643
 • 18.00
 • 18,900
 • 16,900 
 • IQ18R-SE2
 • 18,200
 • 18.00
 • 26,900
 • 23,900 
 • IQ24R-SE2
 • 22,559
 • 20.10
 • 35,900
 • 30,900

 • Model

 • BTU

 • SEER

 • ปกติขาย

 • ลดพิเศษ

 • IK10R-SR2
 • 9,200
 • 18.00
 • 16,900
 • 16,900 
 • IK13R-SR2
 • 12,039
 • 18.00
 • 18,900
 • 18,900 
 • IK18R-SR2
 • 18,200
 • 18.00
 • 27,900
 • 26,900 
 • IK24R-SR2
 • 21,600
 • 20.10
 • 35,900
 • 32,900

 • Model

 • BTU

 • SEER

 • ปกติขาย

 • ลดพิเศษ

 • ID10C-RS2
 • 9,200
 • 23.30
 • 24,900
 • 21,900 
 • ID10C-RS2
 • 12,650
 • 22.10
 • 26,900
 • 23,900 
 • ID10C-RS2
 • 18,200
 • 20.40
 • 32,900
 • 29,900 
 • ID10C-RS2
 • 22,500
 • 20.10
 • 38,900
 • 36,900