ความเป็นมาของระบบ เครื่องปรับอากาศ

ความเป็นมาของเครื่องปรับอากาศ

ในปี 1902 หนึ่งปี หลังจาก Willis Haviland Carrier ( วิลลิส แคเรียร์ ) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทางวิศวกรรมจาก Cornell เครื่องทำความเย็นเครื่องแรกของโลกก็ถือกำเนิดขึ้น” เครื่องปรับอากาศเครื่องแรกของโลก “
โดยสามารถปรับอุณหภูมิ และความชื้นให้แก่โรงพิมพ์ใน Sackett & Wilhelms ในย่านบรูคลิน
เขาได้กลายเป็นบิดาแห่งเครื่องปรับอากาศในเวลาต่อมา Carrier ได้ฉุกคิดถึงระบบปรับอากาศโดยบังเอิญ
ขณะที่เขากำลัง รอรถไฟ คืนที่มีหมอกมากๆทำให้เขา นึกถึงปัญหาของความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นและอุณหภูมิในอากาศ
ขณะที่รถไฟมาถึงเขาก็เข้าใจ ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ ความชื้นและจุดควบแน่น (Dew Point)


เครื่องปรับอากาศ ได้ถูกใช้ในอาคารประเภทโรงงานที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเช่น โรงงานยาสูบ
โรงงานฟิล์ม เนื้อสัตว์โรงงานทอผ้า และอื่นๆ ระบบทำความเย็นสำหรับผู้คน แทนที่จะเป็นสินค้าเริ่มขึ้นเมื่อปี 1924
เมื่อเครื่องปรับอากาศถูกติดตั้งที่ ห้างสรรพสินค้า J.L. Hudson ที่ Detroit ในช่วงปี 1920
ระบบทำความ เย็นได้ถูกติดตั้งตามอาคารประเภทต่างๆ เช่น โรงละคร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า แต่ในอาคารสำนักงานยังไม่เป็นที่นิยมนัก
ช่วงกลางทศวรรษซึ่งเป็น ช่วงที่วงการ ก่อสร้างในอเมริกามีความตื่นตัว อย่างมาก อาคารสำนักงานมีการแข่งขันกันมากขึ้น
แต่ยังคงเน้นที่รูปลักษณ์ความยิ่งใหญ่อาคารสูง อย่างเช่น Woolworth Building และ Chrysler Building
ยังคงเป็นอาคารที่พึ่งพาแสงและการระบายอากาศแบบธรรมชาติ อยู่
การออกแบบอาคารสำนักงานในสมัยนั้น จะต้องคำนึงถึงการรับแสงจากธรรมชาติเป็นหลัก
การพัฒนาประสิทธิภาพของอาคารในแง่ ของความสบายในการใช้งาน ได้รับความสนใจมากขึ้นจากการออกแบบที่พึ่งพา ธรรมชาติ เป็นแบบ
ผนวกเอาเครื่องจักรเข้ามาช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพ อาคารสำนักงานที่ปรับอากาศ
ทั้งหลังเกิดขึ้น ครั้งแรกที่เมือง San Antonio มลรัฐ Texas ในปี 1929 อาคาร Milam
ถูกโฆษณาว่าเป็นอาคารหลังแรกของอเมริกาที่สา มารถสร้างอากาศที่สบายสำหรับผู้ใช้งานได้ตลอดทั้งปี
ระบบทำความเย็นได้รับความสนใจอย่างสูง Condenser ซึ่งใช้ น้ำจากแม่น้ำมาทำน้ำเย็น
น้ำเย็นจะถูกเก็บไว้ในถังขนาดใหญ่ ก่อนที่จะถูกส่งไปไปเป่าให้พื้นที่ในอาคาร
ผ่านทางท่อส่งเหนือทางเดิน อากาศจะ ถูกหมุนเวียนกลับโดยพัดลมผ่านท่อตามทางเดิน

อาคารห้างสรรพสินค้า J.L. Hudson ที่ Detroit

ในปี 1928 Carrier ได้พัฒนาเครื่องปรับอากาศสำหรับใช้ในบ้านเรือนที่เรียกว่า Weathermaker
แต่สงครามโลก ครั้งที่ 2 ทำให้ความสนใจในระบบปรับอากาศนี้ชงักอยู่ระยะหนึ่ง
ก่อนที่จะกลับมาสู่วงจรแห่งการพัฒนา หลังจากนั้น อาคาร PSFS สูง 32 ชั้นที่ Philadelphia ในปี 1932
ได้ออกแบบให้มีห้องเครื่องที่ชั้น 21 ชั้นดาดฟ้าและชั้นใต้ดิน เพื่อเป็นการลดพื้นที่
ที่ต้องใช้สำหรับช่องท่อ ทำให้เหลือพื้นที่สำหรับใช้งานมากขึ้น การออกแบบทางสถาปัตยกรรม
ได้พึ่งพาความได้เปรียบในการสร้างอากาศโดยเครื่องจักร
จนทำให้การออกแบบรูปทรงอาคารไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับการระบายอากาศโดยธรรมชาติหรือแสงธรรมชาติอีกต่อไป

หลังจากทดลองติดตั้งและเดินเครื่อง สิ่งประดิษฐ์อันชาญฉลาดของแคเรียร์ประสบความสำเร็จ
ในการกำจัดความชื้นส่วนเกินนั้นไปได้ และได้จดสิทธิบัตรในปีค.ศ. 1906 แคเรียร์ได้กลายเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องปรับอากาศ
เครื่องแรกของโลก ที่สามารถควบคุมได้ทั้งความชื้น อุณหภูมิ การไหลเวียนของอากาศ
และทำให้อากาศภายในสะอาด จนได้ชื่อว่าเป็น “บิดาแห่งเครื่องปรับอากาศโลก“ ” ความเป็นมาของเครื่องปรับอากาศ “

ประวัติ นายวิลลิส แคเรียร์
เกิดวันที่ 26 พฤศจิกายน 1876 ในเมืองแองโกลา รัฐนิวยอร์ก
ได้รับปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตร์จาก Cornell University ในปี 1901
เริ่มทำงานที่ Buffalo Forge Company ในปี 1901
ประดิษฐ์ระบบปรับอากาศสมัยใหม่ครั้งแรกของโลกในปี 1902
พัฒนาระบบแสดงความสัมพันธ์สมบัติระหว่างอากาศและไอน้ำ (Psychrometric Formula) ในปี 1911
ได้รับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์จาก Lehigh University (1935) และ Alfred University (1942)
ได้รับการบรรจุในหอเกียรติยศนักประดิษฐ์แห่งสหรัฐอเมริกาในปี 1985
ได้รับการยกย่องให้เป็น 100 บุคคลทรงอิทธิพลแห่งศตวรรษที่ 20 โดยนิตยสาร TIME Magazine ในปี 1998
เสียชีวิตวันที่ 7 ตุลาคม 1950 ในนครนิวยอร์ก ถือเป็นจุดสิ้นสุดชีวิตอันน่าจดจำ
สิ้นสุดยุคทองของทั้งอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและของบริษัท Carrier แต่เป็นจุดเริ่มต้นของมรดกที่ตกทอดมากว่า 119 ปี