แสดงทั้งหมด 12 ผลลัพท์

 • ลดราคา! AMENA WF09B-MNVKE

  แอร์ AMENA WFV24B-MNVKE inverter

  28,900.00 บาท

  เครื่องปรับอากาศ อามีน่า  แบบติดผนัง ระบบ อินเตอร์ ประหยัดไฟสูงสุด WFV DC. INVERTER ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553  แผ่น Filter กรองฝุ่นชนิดตะแกรงพลาสติก สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ฟอกอากาศด้วย Vitamin C & Anti Bacterial Filter และ HEPA Filter Activate Carbon  สามารถปรับทิศทางลมและบนล่างซ้ายขวาได้โดยอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่าง ๆ

 • ลดราคา! AMENA WF09B-MNVKE

  แอร์ AMENA WFV18B-MNVKE inverter

  22,900.00 บาท

  เครื่องปรับอากาศ อามีน่า  แบบติดผนัง ระบบ อินเตอร์ ประหยัดไฟสูงสุด WFV DC. INVERTER ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553  แผ่น Filter กรองฝุ่นชนิดตะแกรงพลาสติก สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ฟอกอากาศด้วย Vitamin C & Anti Bacterial Filter และ HEPA Filter Activate Carbon  สามารถปรับทิศทางลมและบนล่างซ้ายขวาได้โดยอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่าง ๆ

 • ลดราคา! AMENA WF09B-MNVKE

  แอร์ AMENA WFV13B-MNVKE inverter

  17,900.00 บาท

  เครื่องปรับอากาศ อามีน่า  แบบติดผนัง ระบบ อินเตอร์ ประหยัดไฟสูงสุด WFV DC. INVERTER ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553  แผ่น Filter กรองฝุ่นชนิดตะแกรงพลาสติก สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ฟอกอากาศด้วย Vitamin C & Anti Bacterial Filter และ HEPA Filter Activate Carbon  สามารถปรับทิศทางลมและบนล่างซ้ายขวาได้โดยอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่าง ๆ

 • ลดราคา! AMENA WF09B-MNVKE

  แอร์ AMENA WFV09B-MNVKE inverter

  15,900.00 บาท

  เครื่องปรับอากาศ อามีน่า  แบบติดผนัง ระบบ อินเตอร์ ประหยัดไฟสูงสุด WFV DC. INVERTER ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553  แผ่น Filter กรองฝุ่นชนิดตะแกรงพลาสติก สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ฟอกอากาศด้วย Vitamin C & Anti Bacterial Filter และ HEPA Filter Activate Carbon  สามารถปรับทิศทางลมและบนล่างซ้ายขวาได้โดยอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่าง ๆ

 • ลดราคา! Placeholder

  แอร์ AMENA WJ24B-MNVDE

  24,900.00 บาท

  เครื่องปรับอากาศ อามีน่า ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553 แผ่น Filter กรองฝุ่นชนิดตะแกรงพลาสติก สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ฟอกอากาศด้วย Vitamin C & Anti Bacterial Filter และ HEPA Filter Activate Carbon  สามารถปรับทิศทางลมและบนล่างซ้ายขวาได้โดยอัตโนมัติ แอร์อามีน่า ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่าง ๆ

 • ลดราคา! Placeholder

  แอร์ AMENA WJ18B-MNVDE

  18,900.00 บาท

  เครื่องปรับอากาศ อามีน่า ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553 แผ่น Filter กรองฝุ่นชนิดตะแกรงพลาสติก สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ฟอกอากาศด้วย Vitamin C & Anti Bacterial Filter และ HEPA Filter Activate Carbon  สามารถปรับทิศทางลมและบนล่างซ้ายขวาได้โดยอัตโนมัติ แอร์อามีน่า ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่าง ๆ

 • ลดราคา! Placeholder

  แอร์ AMENA WJ13B-MNVDE

  13,900.00 บาท

  เครื่องปรับอากาศ อามีน่า ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553 แผ่น Filter กรองฝุ่นชนิดตะแกรงพลาสติก สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ฟอกอากาศด้วย Vitamin C & Anti Bacterial Filter และ HEPA Filter Activate Carbon  สามารถปรับทิศทางลมและบนล่างซ้ายขวาได้โดยอัตโนมัติ แอร์อามีน่า ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่าง ๆ

 • ลดราคา! Placeholder

  แอร์ AMENA WJ09B-MNVDE

  12,900.00 บาท

  เครื่องปรับอากาศ อามีน่า ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553 แผ่น Filter กรองฝุ่นชนิดตะแกรงพลาสติก สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ ฟอกอากาศด้วย Vitamin C & Anti Bacterial Filter และ HEPA Filter Activate Carbon  สามารถปรับทิศทางลมและบนล่างซ้ายขวาได้โดยอัตโนมัติ แอร์อามีน่า ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่าง ๆ

 • ลดราคา! AMENA WF09B-MNVKE

  แอร์ AMENA WF24B-MNVKE

  25,900.00 บาท

  เครื่องปรับอากาศ อามีน่า ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
  ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
  แผ่น Filter กรองฝุ่นชนิดตะแกรงพลาสติก สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
  ฟอกอากาศด้วย Vitamin C & Anti Bacterial Filter และ HEPA Filter Activate Carbon
  สามารถปรับทิศทางลมและบนล่างซ้ายขวาได้โดยอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่าง ๆ

 • ลดราคา! AMENA WF09B-MNVKE

  แอร์ AMENA WF18B-MNVKE

  19,900.00 บาท

  เครื่องปรับอากาศ อามีน่า ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
  ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
  แผ่น Filter กรองฝุ่นชนิดตะแกรงพลาสติก สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
  ฟอกอากาศด้วย Vitamin C & Anti Bacterial Filter และ HEPA Filter Activate Carbon
  สามารถปรับทิศทางลมและบนล่างซ้ายขวาได้โดยอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่าง ๆ

 • ลดราคา! AMENA WF09B-MNVKE

  แอร์ AMENA WF13B-MNVKE

  14,900.00 บาท

  เครื่องปรับอากาศ อามีน่า ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
  ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
  แผ่น Filter กรองฝุ่นชนิดตะแกรงพลาสติก สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
  ฟอกอากาศด้วย Vitamin C & Anti Bacterial Filter และ HEPA Filter Activate Carbon
  สามารถปรับทิศทางลมและบนล่างซ้ายขวาได้โดยอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่าง ๆ

 • ลดราคา! AMENA WF09B-MNVKE

  แอร์ AMENA WF09B-MNVKE

  13,900.00 บาท

  เครื่องปรับอากาศ อามีน่า ได้รับการรับรองฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
  ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
  แผ่น Filter กรองฝุ่นชนิดตะแกรงพลาสติก สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
  ฟอกอากาศด้วย Vitamin C & Anti Bacterial Filter และ HEPA Filter Activate Carbon
  สามารถปรับทิศทางลมและบนล่างซ้ายขวาได้โดยอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่าง ๆ