Showing all 8 results

 • Sale! แอร์ทาซากิ อินเวอร์เตอร์

  แอร์ทาซากิ Tasaki FWDE25-AF1

  30,900.00 บาท

  แอร์ทาซากิ Tasaki ระบบอินเวอร์เตอร์ DC inverter
  ประหยัดไฟสูงสุด2ดาว  เครื่องปรับอากาศตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
  ความเป็นคุณ ด้วยดีไชน์ที่ทันสมัย รูปทรงสวย พร้อมคุณสมบัติพิเศษ
  น้ำยาR32 ความเย็นแบบเป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อม ผู้นำด้านเทคโนโลยี
  เปิดตัวนวัตกรรมเพิ่มความเย็นเครื่องปรับอากาศ LCD Display
  หน้าเครื่องมีจอ LCD แสดงอุณหภูมิ และแสดงสถานะการทำงาน

 • Sale! แอร์ทาซากิ อินเวอร์เตอร์

  แอร์ทาซากิ Tasaki FWDE19-AF1

  20,900.00 บาท

  แอร์ทาซากิ Tasaki ระบบอินเวอร์เตอร์ DC inverter
  ประหยัดไฟสูงสุด2ดาว  เครื่องปรับอากาศตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
  ความเป็นคุณ ด้วยดีไชน์ที่ทันสมัย รูปทรงสวย พร้อมคุณสมบัติพิเศษ
  น้ำยาR32 ความเย็นแบบเป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อม ผู้นำด้านเทคโนโลยี
  เปิดตัวนวัตกรรมเพิ่มความเย็นเครื่องปรับอากาศ LCD Display
  หน้าเครื่องมีจอ LCD แสดงอุณหภูมิ และแสดงสถานะการทำงาน

 • Sale! แอร์ทาซากิ อินเวอร์เตอร์

  แอร์ทาซากิ Tasaki

  14,900.00 บาท

  แอร์ทาซากิ  ระบบอินเวอร์เตอร์ DC inverter
  ประหยัดไฟสูงสุด2ดาว  เครื่องปรับอากาศตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
  ความเป็นคุณ ด้วยดีไชน์ที่ทันสมัย รูปทรงสวย พร้อมคุณสมบัติพิเศษ
  น้ำยาR32 ความเย็นแบบเป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อม ผู้นำด้านเทคโนโลยี
  เปิดตัวนวัตกรรมเพิ่มความเย็นเครื่องปรับอากาศ LCD Display
  หน้าเครื่องมีจอ LCD แสดงอุณหภูมิ และแสดงสถานะการทำงาน

 • Sale! แอร์ทาซากิ อินเวอร์เตอร์

  แอร์ทาซากิ Tasaki FWDE09-AF1

  12,900.00 บาท

  แอร์ทาซากิ Tasaki ระบบอินเวอร์เตอร์ DC inverter
  ประหยัดไฟสูงสุด2ดาว  เครื่องปรับอากาศตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
  ความเป็นคุณ ด้วยดีไชน์ที่ทันสมัย รูปทรงสวย พร้อมคุณสมบัติพิเศษ
  น้ำยาR32 ความเย็นแบบเป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อม ผู้นำด้านเทคโนโลยี
  เปิดตัวนวัตกรรมเพิ่มความเย็นเครื่องปรับอากาศ LCD Display
  หน้าเครื่องมีจอ LCD แสดงอุณหภูมิ และแสดงสถานะการทำงาน

 • Sale! แอร์ทาซากิรุ่นธรรมดา

  แอร์ทาซากิ Tasaki FWD E25-AF2

  26,900.00 บาท

  เครื่องปรับอากาศ ทาซากิ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ความเป็นคุณ ด้วยดีไชน์ที่ทันสมัย รูปทรงสวย พร้อมคุณสมบัติเหนือความคาดหมาย น้ำยาR32 ความเย็นแบบเป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อม ผู้นำด้านเทคโนโลยี เปิดตัวนวัตกรรมเพิ่มความเย็นเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ช่องพื้นที่ในคอยล์เย็นเป็นน้ำแข็ง และทำให้น้ำแข็งละลาย ชำระล้างฝุ่นที่เกาะอยู่ในพื้นที่คอยล์เย็นให้ไหลออกมา
  ตัวเครื่องออกแบบเพื่อรองรับงานโครงสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตั้ง
  LCD Display หน้าเครื่องมีจอ LCD แสดงอุณหภูมิ และแสดงสถานะการทำงาน

 • Sale! แอร์ทาซากิรุ่นธรรมดา

  แอร์ทาซากิ Tasaki FWD E19-AF2

  19,900.00 บาท

  เครื่องปรับอากาศ ทาซากิ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
  ความเป็นคุณ ด้วยดีไชน์ที่ทันสมัย รูปทรงสวย
  พร้อมคุณสมบัติเหนือความคาดหมาย น้ำยาR32
  ความเย็นแบบเป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อม ผู้นำด้านเทคโนโลยี
  เปิดตัวนวัตกรรมเพิ่มความเย็นเครื่องปรับอากาศ
  เพื่อให้ช่องพื้นที่ในคอยล์เย็นเป็นน้ำแข็ง และทำให้น้ำแข็งละลาย
  ชำระล้างฝุ่นที่เกาะอยู่ในพื้นที่คอยล์เย็นให้ไหลออกมา ประหยัดไฟ
  รุ่นใหม่ ฉลากประหยัด เบอร์5 ได้ ระบบดาวสูงสุด พร้อมค้า SEER
  ประหยัดไฟสูงสุด
  Air Purifier แผ่นฟอกอากาศ ช่วยลดปัญหาการจับตัวของฝุ่นละออง
  ทำให้หยดน้ำไหลเร็วขึ้นและไม่เกิดสิ่งตกค้างในคอยล์เย็น
  ผู้นำด้านเทคโนโลยี
  คอยล์เย็นให้ไหลออกมา
  ตัวเครื่องออกแบบเพื่อรองรับงานโครงสร้าง
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตั้ง
  LCD Display หน้าเครื่องมีจอ LCD แสดงอุณหภูมิ
  และแสดงสถานะการทำงาน
  ง่ายต่อการใช้งาน เพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานหลากหลาย
  ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งาน เพิ่มความสะดวกสบายของการใช้ชีวิต
  สามารถตั้งค่าการใช้งาน
  ของเครื่องปรับอากาศ โดยกำหนดวัน เวลาในการปิด-เปิดเครื่องอัตโนมัติ อีกทั้งยังสามารถปรับอุณหภูมิ
  และเลือกระดับความเย็นได้อีกด้วย
  Coated Fins Coil for Anti Corrosion คอยส์เครือบสีฟ้า
  ป้องกันการกัดกร่อน
  ความเย็นเต็มบีทียู โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ Tasaki ทุกรุ่น
  ออกแบบมาเพื่อความเย็นที่เต็มบีทียู และประหยัดพลังงาน
  ระบบปรับอากาศประหยัดพลังงาน
  และประหยัดไฟสูงสุด รักษาระดับอุณหภูมิห้องได้อย่างคงที่และมีประสิทธิภาพ

 • Sale! แอร์ทาซากิรุ่นธรรมดา

  แอร์ทาซากิ Tasaki FWD E12-AF2

  13,900.00 บาท

  แอร์ทาซากิ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ความเป็นคุณ ด้วยดีไชน์ที่ทันสมัย รูปทรงสวย พร้อมคุณสมบัติเหนือความคาดหมาย น้ำยาR32 ความเย็นแบบเป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อม ผู้นำด้านเทคโนโลยี เปิดตัวนวัตกรรมเพิ่มความเย็นเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ช่องพื้นที่ในคอยล์เย็นเป็นน้ำแข็ง และทำให้น้ำแข็งละลาย ชำระล้างฝุ่นที่เกาะอยู่ในพื้นที่คอยล์เย็นให้ไหลออกมา
  ตัวเครื่องออกแบบเพื่อรองรับงานโครงสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตั้ง
  LCD Display หน้าเครื่องมีจอ LCD แสดงอุณหภูมิ และแสดงสถานะการทำงาน

 • Sale! แอร์ทาซากิรุ่นธรรมดา

  แอร์ทาซากิ Tasaki FWD E09-AF2

  11,900.00 บาท

  เครื่องปรับอากาศ ทาซากิ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ความเป็นคุณ ด้วยดีไชน์ที่ทันสมัย รูปทรงสวย พร้อมคุณสมบัติเหนือความคาดหมาย น้ำยาR32 ความเย็นแบบเป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อม ผู้นำด้านเทคโนโลยี เปิดตัวนวัตกรรมเพิ่มความเย็นเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ช่องพื้นที่ในคอยล์เย็นเป็นน้ำแข็ง และทำให้น้ำแข็งละลาย ชำระล้างฝุ่นที่เกาะอยู่ในพื้นที่คอยล์เย็นให้ไหลออกมา
  ตัวเครื่องออกแบบเพื่อรองรับงานโครงสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตั้ง
  LCD Display หน้าเครื่องมีจอ LCD แสดงอุณหภูมิ และแสดงสถานะการทำงาน