แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์

 • ลดราคา! Placeholder

  แอร์เทรน PASSIO MCWE25GB5

  28,900.00 บาท

  แอร์เทรน PASSIO มีขนาดทำความเย็น 9,400 – 25,300 บีทียู/ชม. ใช้สารทำความเย็นชนิดใหม่ที่ประหยัดพลังงานสูงไม่ทำลายชั้นโอโซนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  I Feel Function สามารถปรับอากาศได้อัจฉริยะโดยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายในรีโมท คอนโทรล และแฟนคอยล์ยูนิต รับประกันคอมเพรสเซอร์นานถึง 12 ปี และ อะไหล่อื่นๆ 2 ปี

 • ลดราคา! Placeholder

  แอร์เทรน PASSIO MCWE18GB5

  21,900.00 บาท

  แอร์เทรน PASSIO มีขนาดทำความเย็น 9,400 – 25,300 บีทียู/ชม. ใช้สารทำความเย็นชนิดใหม่ที่ประหยัดพลังงานสูงไม่ทำลายชั้นโอโซนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  I Feel Function สามารถปรับอากาศได้อัจฉริยะโดยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายในรีโมท คอนโทรล และแฟนคอยล์ยูนิต รับประกันคอมเพรสเซอร์นานถึง 12 ปี และ อะไหล่อื่นๆ 2 ปี

 • ลดราคา! Placeholder

  แอร์เทรน PASSIO MCWE15GB5

  18,900.00 บาท

  แอร์เทรน PASSIO มีขนาดทำความเย็น 9,400 – 25,300 บีทียู/ชม. ใช้สารทำความเย็นชนิดใหม่ที่ประหยัดพลังงานสูงไม่ทำลายชั้นโอโซนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  I Feel Function สามารถปรับอากาศได้อัจฉริยะโดยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายในรีโมท คอนโทรล และแฟนคอยล์ยูนิต รับประกันคอมเพรสเซอร์นานถึง 12 ปี และ อะไหล่อื่นๆ 2 ปี

 • ลดราคา! Placeholder

  แอร์เทรน PASSIO MCWE12GB5

  14,900.00 บาท

  แอร์เทรน PASSIO มีขนาดทำความเย็น 9,400 – 25,300 บีทียู/ชม. ใช้สารทำความเย็นชนิดใหม่ที่ประหยัดพลังงานสูงไม่ทำลายชั้นโอโซนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  I Feel Function สามารถปรับอากาศได้อัจฉริยะโดยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายในรีโมท คอนโทรล และแฟนคอยล์ยูนิต รับประกันคอมเพรสเซอร์นานถึง 12 ปี และ อะไหล่อื่นๆ 2 ปี

 • ลดราคา! Placeholder

  แอร์เทรน PASSIO MCWE09GB5

  13,900.00 บาท

  แอร์เทรน PASSIO มีขนาดทำความเย็น 9,400 – 25,300 บีทียู/ชม. ใช้สารทำความเย็นชนิดใหม่ที่ประหยัดพลังงานสูงไม่ทำลายชั้นโอโซนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  I Feel Function สามารถปรับอากาศได้อัจฉริยะโดยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายในรีโมท คอนโทรล และแฟนคอยล์ยูนิต รับประกันคอมเพรสเซอร์นานถึง 12 ปี และ อะไหล่อื่นๆ 2 ปี