ม่านอากาศ คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร ?

ม่านอากาศ คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร ?

ม่านอากาศ เราเคยเดินผ่านประตูทางเข้าออกไม่ว่าจะเป็นโรงแ…