คืนสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า/การคืนสินค้า

 1. บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า
 2. การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามหมายเลขสั่งซื้อสินค้า สินค้าที่สั่งซื้อในหมายเลขสั่งซื้อสินค้าเดียวกันอาจได้รับการจัดส่งแยกกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้านั้นๆ
 3. สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้ยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
 4. ขอสงวนสิทธิ์ ไม่จัดส่งสินค้าไปยังตู้ ปณ. ไม่จัดส่งสินค้าไปยังพื้นที่ นอกเขตพื้นที่ให้บริการ หรือพื้นที่ไม่เหมาะสม
 5. ระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 1-5 วัน หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม การขนส่งภาคพื้นดินเท่านั้น
 6. ในกรณีที่ยังไม่ได้รับสินค้า หรือไม่มีการติดต่อ และยืนยันการขนส่งสินค้า ลูกค้าสามารถโทรแจ้ง บริษัททันที โทร.02-1916825-6
 7. การตรวจรับสินค้า กรุณาตรวจเช็คสินค้าทันทีเมื่อคุณได้รับสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเอง หากเกิดข้อผิดพลาดโปรดแจ้งกลับที่ บริษัททันที่เพื่อจะได้แก้ไข
 8. กรณีลูกค้าไม่อยู่รับสินค้าและไม่มีผู้รับสินค้าเอง โดยไม่ได้แจ้งเลื่อนล่วงหน้า ภายในระยะเวลากำหนด ลูกค้าต้องชำระค่าขนส่งเพิ่ม 200 บาทต่อครั้ง
  9.อุปกรณ์ในการติดตั้งแอร์ ทางบริษัทแถมให้ฟรี ผู้ชื้อ ไม่สามารถเปลี่ยน/คืนหรือเก็บไว้ / ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคืนทันที ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 9. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด

บริษัท โปรแอร์ เซอร์วิส ดอทคอม มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์
หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด หรือ ลงรายละเอียดที่ผิด เป็นต้น)
ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้น และได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้า

เกี่ยวกับเรา