แอร์สี่ทิศทาง MITSUBISHI ELECTRIC

MITSUBISHI ELECTRIC แอร์สี่ทิศทางรุ่น PL-SERIES ขนาด 13,989-45,000 BTU

แอร์ 4ทิศทาง MITSUBISHI ELECTRIC
Modelบีทียูน้ำยาไฟฟ้าฟรีติดตั้ง
PL-P13BAK14,000R410220V.40,900
PL-P18BAK17,400R410220V.43,900
PL-P24BAK22,500R410220V.60,900
PL-P30BAK28,300R410220V.54,900
PL-P36BAK33,500R410220V.69,900
PL-P36BAK33,500R410380V.72,900
PL-P42BAK42,300R410220V.77,900
PL-P48BAK45,500R410220V.80,900
แอร์ 4ทิศทาง PLY-M Series MITSUBISHI ELECTRIC
Modelบีทียูน้ำยาไฟฟ้าฟรีติดตั้ง
PLY-M13EA13,989R32220V.35,200
PLY-M18EA18,084R32220V.39,500
PLY-M24EA24,225R32220V.49,200
PLY-M30EA30,026R32220V.53,900
PLY-M36EA36,167R32220V.61,900
PLY-M36EA36,167R32380V.62,500
PLY-M42EA42,000R32220V.68,500
PLY-M42EA42,000R32380V.68,900
PLY-M48EA48,000R32380V.72,900
PLY-M48EA48,000R32220V.72,200
แอร์ 4ทิศทาง PLY-SM Series MITSUBISHI ELECTRIC
Modelบีทียูน้ำยาไฟฟ้าฟรีติดตั้ง
PLY-SM13EA13,989R32220V.39,900
PLY-SM13EA18,084R32220V.44,900
PLY-SM24EA24,225R32220V.55,900
PLY-SM30EA30,026R32220V.60,900
PLY-SM36EA36,167R32220V.70,900
PLY-SM36EA36,167R32380V.71,900
PLY-SM42EA42,000R32220V.77,900
PLY-SM42EA42,000R32380V.78,900
PLY-SM48EA48,000R32380V.84,900
PLY-SM48EA48,000R32220V.85,900

สามารถเลือกเลือกทิศทางจ่ายลมแต่ละด้านได้อย่างอิสระโดยสามารถตั้งค่าได้จากรีโมทควบคุม รุ่นฝังในฝ้าเพดานกระจายลม 4 ทิศทาง