สัญญาณเตือน คอยล์แอร์เสีย(Coil)

คอยล์ (Coil)
คอยล์ร้อน (Coil)

คอยล์เย็นมีปัญหา น้ำแอร์หยด เป็นปัญหาที่พบเจอได้บ่อยในหลายบ้าน
สาเหตุที่ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำแอร์หยด เกิดจากการละเลยความสะอาดของแอร์
ส่งผลให้ฟิลเตอร์กรองอากาศสกปรก ท่อน้ำทิ้งอุดตัน
หรือการรั่วซึมของน้ำยาแอร์ ถาดน้ำทิ้งรั่ว ชำรุด หรือแตกหัก
หรืออาจเกิดจากการรั่วซึมของน้ำยาแอร์ไม่เพียงแต่จะทำให้แอร์ไม่เย็นแต่อาจทำให้เกิดปัญหาน้ำแอร์หยดได้

มีกลิ่นเหม็นอับ เกิดได้จากมีความชื้นสะสมอยู่ที่คอยล์เย็นเป็นเวลานาน
ทำให้เกิดเชื้อราที่เป็นสาเหตุของกลิ่นอับ นอกจากจะเหม็นรบกวนแล้วยังส่งผลเสียต่อสุขภาพ
เพราะฉะนั้นจึงควรดูแลใส่ใจความสะอาด ล้างแอร์ตามระยะเวลาที่กำหนด
และถอดฟิลเตอร์ออกมาล้างทุกเดือน และใช้ฟีเจอร์ SELF CLEANING
เพื่อทำความสะอาดคอยล์เย็นไล่ความชื้นหลังการใช้งาน
ถ้าหากไม่มีแนะนำให้ปรับเป็น Dry Mode
และอีกหนึ่งสาเหตุเกิดจากน้ำยาแอร์รั่วทำให้เกิดกลิ่นเหม็นออกมาจากแอร์ได้เช่นกัน

แอร์มีเสียง แอร์มีเสียงดังรบกวนเกิดได้จากหลายสาเหตุ
อาจเกิดจากการเสื่อมสภาพของคอยล์เย็นเนื่องจากมีการใช้งานเป็นเวลานาน
เช่นการเสื่อมสภาพของบานสวิง ตลับลูกปืนพัดลม
หรือน็อตมีการคลายตัวทำให้แอร์มีเสียงขณะใช้งาน

มีน้ำแข็งตามอุปกรณ์แอร์ หากมีน้ำแข็งเกาะอยู่ตามอุปกรณ์ส่วนต่างๆ
เช่น ฟิลเตอร์กรองอากาศ คอยล์เย็น ของแอร์แสดงให้เห็นว่ามีการอาจมีการรั่วไหลของน้ำยาแอร์
เพราะระดับน้ำยาแอร์ที่ต่ำเกินไปจะทำให้เกิดน้ำแข็งเกาะที่อุปกรณ์แอร์ได้

คอยล์ร้อนมีปัญหา มีเสียงดังรบกวน
การเกิดเสียงดังรบกวนอาจเกิดจากการเสื่อมสภาพของคอยล์ร้อนหรืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น
ลูกยางรองคอมเพรสเซอร์ โครงที่วางคอมเพรสเซอร์ ใบพัดลมคอมเพรสเซอร์แตก
หรือการขันน็อตยึดคอมเพรสเซอร์ไม่แน่น

พัดลมคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน
สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งการใช้งานหนักจนเกินไป
แผงวงจรขัดข้องหรือเกิดไฟลัดวงจรระหว่างการใช้งาน
ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ระหว่างการใช้งานพัดลมคอมเพลสเซอร์ไม่ทำงานได้

แอร์ไม่เย็น ปัญหายอดฮิตที่เป็นสัญญาณเตือนว่า แอร์บ้าน ของคุณกำลังมีปัญหา
ซึ่งอาจไม่ได้เกิดจาก คอยล์เย็น เพียงอย่างเดียว ซึ่งสามารถเกิดได้จาก คอยล์ร้อน ได้เช่นกัน
สาเหตุเกิดจากคอมเพรสเซอร์ทำงานผิดปกติ ระบบไฟฟ้าอาจมีปัญหา
หรือการรั่วของ น้ำยาแอร์ ทำให้น้ำยาแอร์มีไม่เพียงพอก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุ

ค่าไฟสูงผิดปกติ เป็นอีกปัญหาที่ทำให้หลายคนกังวลใจไม่น้อย
สาเหตุของค่าไฟในแต่ละเดือนเพิ่มมากขึ้นเกิดได้จากทั้งสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก
อาจเกิดจากระบบไฟขัดข้อง ไฟรั่ว ทำให้คอมเพรสเซอร์มีความร้อนสูงตลอดเวลา
ส่งผลให้ให้แอร์ทำงานหนักและใช้พลังงานมากเกินไป
หากค่าไฟเพิ่มมากขึ้นอย่าลืมที่จะเช็คคอยล์ร้อนว่ามีปัญหาดังกล่าวหรือไม่

คอยล์ (Coil)