ค่าseer แอร์

ค่าseer แอร์ ความแตกต่างระหว่าง EER กับ SEER
EER (Energy Efficiency Ratio)
คือค่าที่ใช้วัดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของเครื่องปรับอากาศ
SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio)
คือค่าที่ใช้วัดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานตามฤดูกาล
เครื่องปรับอากาศแต่ SEER จะนำค่าการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
ซึ่งมีผลต่อการทำงานของเครื่องปรับอากาศมาพิจารณาร่วมด้วย
ทำให้มีความใกล้เคียงกับสภาพการใช้พลังงานจริงมากขึ้นกว่าการกำหนดแบบ EER
ค่าประสิทธิภาพแบบใหม่ หรือ SEER
จึงได้ถูกนำมาใช้งานกับเครื่องปรับอากาศ อินเวอร์เตอร์ แทนการใช้ค่าEER
SEER คือ อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล(Seasonal Energy Efficiency Ratio)
สรุป EER กับ SEER
SEER : เหมาะสมสำหรับการวัดประสิทธิภาพของระบบ Inverter มากกว่าการวัดด้วย EER
SEER : ใช้บอกถึงประสิทธิภาพที่แท้จริงของเครื่องปรับอากาศ Inverter ตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป
EER/SEER : เครื่องปรับอากาศ ที่มีค่า EER/SEER ยิ่งสูง
แสดงว่าเครื่องปรับอากาศเครื่องนั้นมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

บริการล้างแอร์