ติดตั้งแอร์ เครื่องปรับอากาศ Tasaki

เครื่องปรับอากาศ ทาซากิ สถานที่ ส่วนมากจะเลือกใช้  สถานที่ราชการ สถานศึกษา