ราคา ไดกิ้น แขวน4ทิศทาง

แอร์ไดกิ้น  แอร์ไดกิ้น แบบแขวนใต้ฝ้า ใหม่2018 
แอร์บ้าน2018

SkyAir แบบขวนใต้ฝ้า Ceiling

 • รุ่น Model

 • น้ำยา

 • BTU

 • ระบบไฟ

 • เบอร์.

 • SEER

 • ราคาพร้อมติดตั้ง

 • FHNQ13NV2S
 • R410
 • 14,175
 • 220V
 • 5
 • 14.26
 • 24,900 
 • FHNQ18NV2S
 • R410
 • 18,000
 • 220V
 • 5
 • 13.44
 • 30,900 
 • FHNQ24NV2S
 • R410
 • 24,200
 • 220V
 • 5
 • 13.40
 • 36,900 
 • FHNQ30NV2S
 • R410
 • 30,500
 • 220V
 • 5
 • 13.38
 • 43,900 
 • FHNQ30NV2S
 • R410
 • 30,500
 • 380V
 • 5
 • 13.38
 • 44,900 
 • FHNQ36NV2S
 • R410
 • 37,500
 • 220V
 • 5
 • 13.20
 • 48,900 
 • FHNQ36NV2S
 • R410
 • 37,500
 • 380V
 • 5
 • 13.20
 • 49,900 
แอร์บ้าน2018

ไดกิ้น  DAKIN SkyAir INVERTER SERIES แบบแขวน

 • Model รุ่น

 •  น้ำยา

 • BTU

 •   เบอร์

 • ไฟ

 •  SEER

 •  ราคาพร้อมติดตั้ง

 • FHA13BV2S/RZF13CV2S
 • R32
 • 13,040
 • 5
 • 220V
 • 23.27
 • 32,900 
 • FHA18BV2S/RZF18CV2S
 • R32
 • 18,010
 • 5
 • 220V
 • 21.20
 • 38,900 
 • FHA24BV2S/RZF24CV2S
 • R32
 • 24,010
 • 5
 • 220V
 • 22.00
 • 42,900 
 • FHA30BV2S/RZF30CV2S
 • R32
 • 30,070
 • 5
 • 220V
 • 22.72
 • 45,900 
 • FHA30BV2S/RZF30CY2S
 • R32
 • 30,070
 • 5
 • 380V
 • 22.72
 • 45,900 
 • FHA36BV2S/RZF36CV2S
 • R32
 • 36,170
 • 5
 • 220V
 • 20.00
 • 53,900 
 • FHA36BV2S/RZF36CY2S
 • R32
 • 36,170
 • 5
 • 380V
 • 20.00
 • 53,900 
 • FHA38BV2S/RZF38CV2S
 • R32
 • 38,070
 • 5
 • 220V
 • 20.00
 • 55,900 
 • FHA38BV2S/RZF38CY2S
 • R32
 • 38,070
 • 5
 • 380V
 • 20.00
 • 55,900 
 • FHA42BV2S/RZF42CV2S
 • R32
 • 42,000
 • 220V
 • 16.42
 • 61,900 
 • FHA42BV2S/RZF42CY2S
 • R32
 • 42,000
 • 380V
 • 16.42
 • 61,900 
 • FHA48BV2S/RZF48CV2S
 • R32
 • 48,000
 • 220V
 • 15.40
 • 68,900 
 • FHA48BV2S/RZF48CY2S
 • R32
 • 48,000
 • 380V
 • 15.40
 • 68,900

พรชัยแอร์ เซอร์วิส ดอทคอม

ไดกิ้น  DAKIN SkyAir INVERTER SERIES แบบแขวน

 • Model รุ่น

 • น้ำยา

 • BTU

 • เบอร์

 • ไฟ

 •   EER

 •  ราคาติดตั้ง

 • FHA13BV2S/RZF13CV2S
 • R32
 • 12,283
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 24,900 
 • FHA18BV2S/RZF18CV2S
 • R32
 • 18,083
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 29,900 
 • FHA24BV2S/RZF24CV2S
 • R32
 • 18,083
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 32,900 
 • FHA30BV2S/RZF30CV2S
 • R32
 • 24,225
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 34,900 
 • FHA30BV2S/RZF30CV2S
 • R32
 • 25,248
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 37,900 
 • FHA36BV2S/RZF36CV2S
 • R32
 • 30,026
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 40,900 
 • FHA36BV2S/RZF36CV2S
 • R32
 • 30,026
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 41,900 
 • FHA38BV2S/RZF38CV2S
 • R32
 • 33,096
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 41,900 
 • FHA38BV2S/RZF38CV2S
 • R32
 • 33,096
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 42,900 
 • FHA42BV2S/RZF42CV2S
 • R32
 • 33,096
 • 380V
 • 10.6
 • 43,900 
 • FHA42BV2S/RZF42CV2S
 • R32
 • 36,167
 • 220V
 • 10.6
 • 46,900 
 • FHA48BV2S/RZF48CV2S
 • R32
 • 36,167
 • 220V
 • 10.6
 • 47,900 
 • FHA48BV2S/RZF48CV2S
 • R32
 • 36,167
 • 380V
 • 10.6
 • 48,900

แอร์บ้าน2018
เครื่องปรับอากาศไดกิ้น แบบฝังใต้ฝ้า4ทิศทาง

 • Model รุ่น

 • น้ำยา

 • BTU

 • ไฟ

 • รีโมท

 •   ราคาปกติ

 •  ราคาลดติดตั้ง

 • FCNQ13MV2S/RNQ13MV2S
 • R410
 • 13,600
 • 220V
 • มีสาย
 • 39,000
 • 36,900 
 • FCNQ18MV2S/RNQ18MV2S
 • R410
 • 18,000
 • 220V
 • มีสาย
 • 49,000
 • 46,000 
 • FCNQ24MV2S/RNQ24MV2S
 • R410
 • 24,000
 • 220V
 • มีสาย
 • 58,900
 • 56,900 
 • FCNQ30MV2S/RNQ30MV2S
 • R410
 • 30,000
 • 220V
 • มีสาย
 • 63,900
 • 61,000 
 • FCNQ30MV2S/RNQ30MY2S
 • R410
 • 30,000
 • 380V
 • มีสาย
 • 63,900
 • 61,500 
 • FCNQ36MV2S/RNQ36MV2S
 • R410
 • 36,000
 • 220V
 • มีสาย
 • 68,900
 • 66,000 
 • FCNQ36MV2S/RNQ36MY2S
 • R410
 • 36,000
 • 380V
 • มีสาย
 • 69,900
 • 66,500 
 • FCNQ42MV2S/RNQ42MY2S
 • R410
 • 42,600
 • 380V
 • มีสาย
 • 77,900
 • 74,900 
 • FCNQ48MV2S/RNQ48MY2S
 • R410
 • 48,000
 • 380V
 • มีสาย
 • 79,900
 • 76,900 

พรชัยแอร์ เซอร์วิส ดอทคอม

 DAKIN SkyAir INVERTER SERIES แบบแขวน

 • Model รุ่น

 • น้ำยา

 • BTU

 • เบอร์

 • ไฟ

 •   EER

 •  ราคาติดตั้ง

 • FHA13BV2S/RZF13CV2S
 • R32
 • 12,283
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 24,900 
 • FHA18BV2S/RZF18CV2S
 • R32
 • 18,083
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 29,900 
 • FHA24BV2S/RZF24CV2S
 • R32
 • 18,083
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 32,900 
 • FHA30BV2S/RZF30CV2S
 • R32
 • 24,225
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 34,900 
 • FHA30BV2S/RZF30CV2S
 • R32
 • 25,248
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 37,900 
 • FHA36BV2S/RZF36CV2S
 • R32
 • 30,026
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 40,900 
 • FHA36BV2S/RZF36CV2S
 • R32
 • 30,026
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 41,900 
 • FHA38BV2S/RZF38CV2S
 • R32
 • 33,096
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 41,900 
 • FHA38BV2S/RZF38CV2S
 • R32
 • 33,096
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 42,900 
 • FHA42BV2S/RZF42CV2S
 • R32
 • 33,096
 • 380V
 • 10.6
 • 43,900 
 • FHA42BV2S/RZF42CV2S
 • R32
 • 36,167
 • 220V
 • 10.6
 • 46,900 

พรชัยแอร์ เซอร์วิส ดอทคอม
แอร์บ้าน2018

ไดกิ้น  DAKIN SkyAir INVERTER SERIES แบบแขวน

 • Model รุ่น

 • น้ำยา

 • BTU

 • เบอร์

 • ไฟ

 •   EER

 •  ราคาติดตั้ง

 • FHA13BV2S/RZF13CV2S
 • R32
 • 12,283
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 24,900 
 • FHA18BV2S/RZF18CV2S
 • R32
 • 18,083
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 29,900 
 • FHA24BV2S/RZF24CV2S
 • R32
 • 18,083
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 32,900 
 • FHA30BV2S/RZF30CV2S
 • R32
 • 24,225
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 34,900 
 • FHA30BV2S/RZF30CV2S
 • R32
 • 25,248
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 37,900 
 • FHA36BV2S/RZF36CV2S
 • R32
 • 30,026
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 40,900 
 • FHA36BV2S/RZF36CV2S
 • R32
 • 30,026
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 41,900 
 • FHA38BV2S/RZF38CV2S
 • R32
 • 33,096
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 41,900 
 • FHA38BV2S/RZF38CV2S
 • R32
 • 33,096
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 42,900 
 • FHA42BV2S/RZF42CV2S
 • R32
 • 33,096
 • 380V
 • 10.6
 • 43,900 
 • FHA42BV2S/RZF42CV2S
 • R32
 • 36,167
 • 220V
 • 10.6
 • 46,900 
 • FHA48BV2S/RZF48CV2S
 • R32
 • 36,167
 • 220V
 • 10.6
 • 47,900 
 • FHA48BV2S/RZF48CV2S
 • R32
 • 36,167
 • 380V
 • 10.6
 • 48,900


 • Model รุ่น

 • น้ำยา

 • BTU

 • เบอร์

 • ไฟ

 •   EER

 •  ราคาติดตั้ง

 • FHA13BV2S/RZF13CV2S
 • R32
 • 12,283
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 24,900 
 • FHA18BV2S/RZF18CV2S
 • R32
 • 18,083
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 29,900 
 • FHA24BV2S/RZF24CV2S
 • R32
 • 18,083
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 32,900 
 • FHA30BV2S/RZF30CV2S
 • R32
 • 24,225
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 34,900 
 • FHA30BV2S/RZF30CV2S
 • R32
 • 25,248
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 37,900 
 • FHA36BV2S/RZF36CV2S
 • R32
 • 30,026
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 40,900 
 • FHA36BV2S/RZF36CV2S
 • R32
 • 30,026
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 41,900 
 • FHA38BV2S/RZF38CV2S
 • R32
 • 33,096
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 41,900 
 • FHA38BV2S/RZF38CV2S
 • R32
 • 33,096
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 42,900  DAKIN SkyAir INVERTER SERIES แบบแขวน

 • Model รุ่น

 • น้ำยา

 • BTU

 • เบอร์

 • ไฟ

 •   EER

 •  ราคาติดตั้ง

 • FHA13BV2S/RZF13CV2S
 • R32
 • 12,283
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 24,900 
 • FHA18BV2S/RZF18CV2S
 • R32
 • 18,083
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 29,900 
 • FHA24BV2S/RZF24CV2S
 • R32
 • 18,083
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 32,900 
 • FHA30BV2S/RZF30CV2S
 • R32
 • 24,225
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 34,900 
 • FHA30BV2S/RZF30CV2S
 • R32
 • 25,248
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 37,900 
 • FHA36BV2S/RZF36CV2S
 • R32
 • 30,026
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 40,900 
 • FHA36BV2S/RZF36CV2S
 • R32
 • 30,026
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 41,900 
 • FHA38BV2S/RZF38CV2S
 • R32
 • 33,096
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 41,900 
 • FHA38BV2S/RZF38CV2S
 • R32
 • 33,096
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 42,900 
 • FHA42BV2S/RZF42CV2S
 • R32
 • 33,096
 • 380V
 • 10.6
 • 43,900 
 • FHA42BV2S/RZF42CV2S
 • R32
 • 36,167
 • 220V
 • 10.6
 • 46,900 

ไดกิ้น  DAKIN SkyAir INVERTER SERIES แบบแขวน

 • Model รุ่น

 • น้ำยา

 • BTU

 • เบอร์

 • ไฟ

 •   EER

 •  ราคาติดตั้ง

 • FHA13BV2S/RZF13CV2S
 • R32
 • 12,283
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 24,900 
 • FHA18BV2S/RZF18CV2S
 • R32
 • 18,083
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 29,900 
 • FHA24BV2S/RZF24CV2S
 • R32
 • 18,083
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 32,900 
 • FHA30BV2S/RZF30CV2S
 • R32
 • 24,225
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 34,900 
 • FHA30BV2S/RZF30CV2S
 • R32
 • 25,248
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 37,900 
 • FHA36BV2S/RZF36CV2S
 • R32
 • 30,026
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 40,900 
 • FHA36BV2S/RZF36CV2S
 • R32
 • 30,026
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 41,900 
 • FHA38BV2S/RZF38CV2S
 • R32
 • 33,096
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 41,900 
 • FHA38BV2S/RZF38CV2S
 • R32
 • 33,096
 • 5
 • 220V
 • 10.6
 • 42,900 
 • FHA42BV2S/RZF42CV2S
 • R32
 • 33,096
 • 380V
 • 10.6
 • 43,900 
 • FHA42BV2S/RZF42CV2S
 • R32
 • 36,167
 • 220V
 • 10.6
 • 46,900 
 • FHA48BV2S/RZF48CV2S
 • R32
 • 36,167
 • 220V
 • 10.6
 • 47,900 
 • FHA48BV2S/RZF48CV2S
 • R32
 • 36,167
 • 380V
 • 10.6
 • 48,900


แอร์บ้าน2018
แอร์บ้าน2018