แอร์ทาซากิ แขวน4ทิศทาง

แอร์บ้าน2018
เเอร์ทาซากิ แบบแขวนใต้ฝ้า/ตั้งพื้น Tasaki Air R32  

 • Model รุ่น

 • Compressor

 • BTU

 • เบอร์

 • ไฟ/V

 •   SEER

 •  ราคาพร้อมติดตั้ง

 • FULE13B-AD2   
 • Rotary
 • 13,294
 • 5
 • 220
 • 12.89
 • 20,900 
 • FULE19B-AD2   
 • Rotary
 • 19,099
 • 5
 • 220
 • 13.47
 • 25,900 
 • FULE25B-AD2   
 • Rotary
 • 25,225
 • 5
 • 220
 • 13.43
 • 28,900 
 • FULE28B-AD2   
 • Rotary
 • 30,345
 • 5
 • 220
 • 12.63
 • 36,900 

แอร์ทาซากิ Tasaki
เครื่องปรับอากาศ ทาซากิ แบบแขวนใต้ฝ้า/ตั้งพื้น Tasaki Air R410 

 • Model รุ่น

 • Compressor

 • BTU

 • เบอร์

 • ไฟ/V

 •   SEER

 •  ราคาพร้อมติดตั้ง

 • FULE13B-AD2  
 • Rotary
 • 13,294
 • 5
 • 220
 • 12.89
 • 20,500 
 • FULE19B-AD2  
 • Rotary
 • 19,083
 • 5
 • 220
 • 12.99
 • 25,500 
 • FULE25B-AD2  
 • Rotary
 • 25,237
 • 5
 • 220
 • 12.93
 • 28,500 
 • FULE28B-AD2  
 • Rotary
 • 28,286
 • 5
 • 220
 • 12.56
 • 36,500 
 • FULE28B-AD2 
 • Rotary
 • 28,310
 • 5
 • 380
 • 10.60
 • 37,500 
 • FULE30B-AD2  
 • Rotary
 • 30,355
 • 5
 • 220
 • 12.49
 • 38,900 
 • FULE30B-AD2 
 • Rotary
 • 30,350
 • 5
 • 380
 • 15.53
 • 39,900 
 • FULE33B-AD2 
 • Rotary
 • 33,408
 • 5
 • 220
 • 12.56
 • 41,900 
 • FULE33B-AD2 
 • Rotary
 • 33,416
 • 5
 • 380
 • 12.63
 • 42,900 
 • FULE36B-AD2 
 • Rotary
 • 36,828
 • 5
 • 220
 • 12.53
 • 43,900 
 • FULE36B-AD2 
 • Rotary
 • 36,815
 • 5
 • 380
 • 12.56
 • 44,900 
 • FULE40B-AD2 
 • Rotary
 • 40,254
 • 5
 • 220
 • 12.49
 • 47,900 
 • FULE40B-AD2  
 • Rotary
 • 40,240
 • 5
 • 380
 • 12.60
 • 48,900 

แอร์ทาซากิ
เเอร์ทาซากิ แบบแขวนใต้ฝ้า/ตั้งพื้น Tasaki Air R410  

 • Model รุ่น

 • Compressor

 • BTU

 • มาตฐาน

 • ไฟ

 •   EER

 •  ราคาพร้อมติดตั้ง

 • FULT12B-AD1
 • Rotary
 • 12,283
 • มอก.
 • 220V
 • 18,900
 • FULT18B-AD1
 • Rotary
 • 18,766
 • มอก.
 • 220V
 • 24,900 
 • FULT24B-AD1
 • Rotary
 • 24,098
 • มอก.
 • 220V
 • 27,900 
 • FULT30B-AD1
 • Rotary
 • 30,025
 • มอก.
 • 220V
 • 36,900 
 • FULT30B-AD1
 • Rotary
 • 30,025
 • มอก.
 • 220V
 • 38,900 
 • FULT36B-AD1
 • Rotary
 • 36,167
 • มอก.
 • 380V
 • 40,900 
 • FULT36B-AD1
 • Scroll
 • 36,167
 • มอก.
 • 220V
 • 42,900 
 • FULT36B-AD1
 • Rotary
 • 36,167
 • มอก.
 • 220V
 • 41,900 
 • FULT36B-AD1
 • Scroll
 • 36,167
 • มอก.
 • 380V
 • 43,900 
 • FULT40B-AD1
 • Scroll
 • 40,261
 • มอก.
 • 380V
 • 46,900 
 • FULT40B-AD1
 • Scroll
 • 40,261
 • มอก.
 • 220V
 • 47,900 
 • FUL-45B-AD1
 • Scroll
 • 45,000
 • มอก.
 • 220V
 • 51,900 
 • FUL-50B-AD1
 • Scroll
 • 50,001
 • มอก.
 • 380V
 • 54,900
 • FUL-56B-AD1
 • Scroll
 • 56,000
 • มอก.
 • 380V
 • 57,900
 • FUL-62B-AD1
 • Scroll
 • 62,000
 • มอก.
 • 380V
 • 58,900 

แอร์ทาซากิ Tasaki
เครื่องปรับอากาศทาซากิ แบบฝังฝ้า4ทิศทาง Tasaki Air R410  

 • Model รุ่น

 • Compressor

 • BTU

 • ประหยัดไฟเบอร์

 • ไฟ

 •   SEER

 •  ราคาพร้อมติดตั้ง

 • FCCE13B-AD2
 • Rotary
 • 13,306
 • 5
 • 220V
 • 12.89
 • 28,900
 • FCCE19B-AD2
 • Rotary
 • 19,107
 • 5
 • 220V
 • 12.99
 • 32,900 
 • FCCE25B-AD2
 • Rotary
 • 25,248
 • 5
 • 220V
 • 12.93
 • 38,900 
 • FCCE36B-AD2
 • Rotary
 • 36,846
 • 5
 • 220V
 • 12.53
 • 47,900 
 • FCCE36B-AD2
 • Rotary
 • 36,846
 • 5
 • 380V
 • 12.56
 • 49,900 
 • FCCE40B-AD2
 • Rotary
 • 40,261
 • 5
 • 220V
 • 12.49
 • 52,900 
 • FCCE40B-AD2
 • Rotary
 • 40,261
 • 5
 • 380V
 • 12.60
 • 53,900 

แอร์ทาซากิ Tasaki
เครื่องปรับอากาศทาซากิ แบบฝังฝ้า4ทิศทาง inverter R410  

 • Model รุ่น

 • Compressor

 • BTU

 • ประหยัดไฟเบอร์

 • ไฟ

 •   SEER

 •  ราคาพร้อมติดตั้ง

 • FULT13I-AD1
 • Rotary
 • 13,024
 • 5
 • 220V
 • 15.18
 • 34,900
 • FULT18I-AD1
 • Rotary
 • 18,536
 • 5
 • 220V
 • 15..49
 • 41,900 
 • FULT25I-AD1
 • Rotary
 • 24,975
 • 5
 • 220V
 • 16.72
 • 48,900 
 • FULT30I-AD1
 • Rotary
 • 30,346
 • 5
 • 220V
 • 15.14
 • 58,900 
 • FULT36I-AD1
 • Rotary
 • 36,064
 • 5
 • 220V
 • 15.59
 • 67,900 

แอร์ทาซากิ Tasaki
เครื่องปรับอากาศทาซากิ แบบฝังฝ้า4ทิศทาง มอก. R410A  

 • Model รุ่น

 • Compressor

 • BTU

 • มาตฐาน

 • ไฟ

 •   EER

 •  ราคาพร้อมติดตั้ง

 • FCTT12B-AD1
 • Rotary
 • 12,283
 • มอก.
 • 220V
 • 27,900
 • FCTT18B-AD1
 • Rotary
 • 18,766
 • มอก.
 • 220V
 • 30,900 
 • FCTT24B-AD1
 • Rotary
 • 24,098
 • มอก.
 • 220V
 • 35,900 
 • FCTT30B-AD1
 • Rotary
 • 30,025
 • มอก.
 • 220V
 • 42,900 
 • FCTT30B-AD1
 • Rotary
 • 30,025
 • มอก.
 • 380V
 • 43,900 
 • FCTT36B-AD1
 • Rotary
 • 36,167
 • มอก.
 • 220V
 • 45,900 
 • FCTT36B-AD1
 • Scroll
 • 36,167
 • มอก.
 • 220V
 • 47,900 
 • FCTT36B-AD1
 • Rotary
 • 36,167
 • มอก.
 • 380V
 • 46,900 
 • FCTT36B-AD1
 • Scroll
 • 36,167
 • มอก.
 • 380V
 • 47,900 
 • FCTT40B-AD1
 • Scroll
 • 40,261
 • มอก.
 • 220V
 • 50,900 
 • FCTT40B-AD1
 • Scroll
 • 40,261
 • มอก.
 • 380V
 • 51,900 
 • FCTT45B-AD1
 • Scroll
 • 45,000
 • มอก.
 • 380V
 • 51,900 
 • FCTT50B-AD1
 • Scroll
 • 50,000
 • มอก.
 • 380V
 • 57,900
 • FCTT56B-AD1
 • Scroll
 • 56,000
 • มอก.
 • 380V
 • 59,900
 • FCTT62B-AD1
 • Scroll
 • 62,000
 • มอก.
 • 380V
 • 72,900 

แอร์บ้าน2018
บริษัทบิทไวท์ ได้ก่อตั้งขึ้น ปี2532
เพื่อผลิตเครื่องปรับอากาศ ในแบบ โออีเอ็ม และ โอดีเอ็ม ชึ่งสามารถผลิตเครื่องปรับอากาศ 1,000-1,0000,00 btu/hrs
แบบครบวงจร อีกทั้งยังมีผลิภันท์อทิเช่น เครื่องทำลมเย็น  อุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องแช่แข็งiqf แผงวงจรอิเล็คทรอนิค
เครื่องทำน้ำอุ่นขนาดใหญ่ คุณภาพสินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับมากกว่า50ประเทศทั่วโลก
บริษัทบิทไว้ส์ เป็นโรงงานแรกในไทยที่มีห้องทดสอบซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
มาตั้งแต่ปี 2548  มีทั้งฝ่ายวิจัย–พัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมและห้องทดสอบเพื่อยืนยันคุณภาพสินค้าแบบครบวงจร
ในปี 2540 ได้ก่อตั้ง บริษัท ไทย ทาซากิ เอ็นจิเนียริ่ง เพื่อดูแลการผลิตและจัดจำหน่าย  โดยยังเน้นจุดขายเรื่องนวัตกรรม
และคุณภาพเช่นเดิม  เสริมด้วยข้อได้เปรียบด้านราคาและบริการหลังการขาย เนื่องจากมีโรงงานของตนเอง 
และได้เปิดตัวสินค้าเครื่องปรับอากาศ  “ ทาซากิ  เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดและจำจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ
และต่างประเทศ  ขณะเดียวกัน ยังได้ขยายธุรกิจออกไปสู่การผลิตชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ โรงงานผลิต แผงวงจร ในปี 2535
ต่อด้วยโรงงานผลิตมอเตอร์ เช่นเดียวกับโรงงานผลิตคอยล์ร้อน–เย็น ในปี2536 และยังมีศูนย์ฝึกอบรมช่างแอร์แบบครบวงจรอีกด้วย
สร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นให้กับสินค้า  “ทาซากิ” โดยน้นส่วนงานโครงการกลุ่มสถานที่ราชการ มหาวิทยาลัย และโรงงานอุตสาหกรรม
ด้วยไลน์อัพสินค้าตั้งแต่ แอร์ครัวเรือน ไปจนถึงพาณิชย์ระดับกลางขนาด 50-100ตัน บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในองค์กร
ของการให้บริการและผลิต อย่างครบวงจร โดยมีทีมวิศวกรที่มากด้วยประสบการณ์ และทีมออกแบบที่ได้รับการฝึกอบบรม
จากสถาบัน AOTS จากประเทศญี่ปุ่น ชึ่งการออกแบบโดยได้คำนึงถึงเป็นมิตกับสิ่งแวดล้อม
 เพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีต่อสังคมและผู้บริโภคต่อไปใน อนาคต ”