/ / / แอร์มีกลิ่นเหม็นอับ เกิดจากสาเหตุอะไร?

แอร์มีกลิ่นเหม็นอับ เกิดจากสาเหตุอะไร?

แอร์มีกลิ่นเหม็นอับ

แอร์มีกลิ่นเหม็นอับ เกิดจากสาเหตุอะไร?

แอร์มีกลิ่นอับ กลิ่นเหม็น เกิดจากสาเหตุเรามาดูเลยมามีอะไรบ้าง
สาเหตุ เบื้องต้น ที่แอร์มีกลิ่นเหม็น
เกิดจากสิ่งสกปรกภายในตัวแอร์ แอร์อุดตันจนเกิดสิ่งสกปรกสะสม
พื้นที่พักอาศัย บางพื้นที่ อาจไม่เหมือนกัน ในส่วนใช้งานเครื่องปรับอากาศ
อาจจะแตกต่างกันไป ปัจุบัน เครื่องปรับอากาศ ที่มีระบบกรองอากาศ หรือฟอกอากาศ
ก็ควรหมั่นตรวจสอบ ตรงจุดนี้ด้วยเช่นกัน ฝุ่นที่เรามองไม่เห็น PM2.5
เมื่อเราใช้งาน มากเท่าไหร่ ระบบกรองอากาศ ก็จะดูดผ่านฟิวเตอร์กรอง
และสะสมเชื้อรา เชื้อโรค เบื้องต้นเช็ค แผ่นฟิลเตอร์กรอง
เครื่องปรับอากาศ ทุกรุ่นยี่ห้อ จะมีมาให้ทุกๆชุดอยู่แล้ว ถ้ามีสิ่งสกปรก
ให้ถอดมาล้างทำความสะอาด แล้วเช็ดให้แห้ง ตรงจุดนี้ จะช่วยได้เช่นกัน
หรือให้ช่างมาทำการ ล้างแอร์ ทั้งชุดภายใน และภายนอก บางทีเราไม่จำเป็นต้อง
รอถึงระยะ เวลาที่กำหนด6/เดือน เพราะการใช้งาน พื้นทีมีฝุ่นสะสมมาก
บางครั้งระยะล้างแอร์ ควรจะเป็นเวลา 4/หรือ 6/เดือน/ครั้ง
ถึงอย่างไรเราควรล้างแอร์ 1ปี/ควรล้างครั้ง หรือทุกๆ 6 เดือน ควรล้าง

เช็คตรงท่อน้ำทิ้ง การไหลของน้ำภายในตัวแอร์
ว่ามีการไหลเวียนปกติไหม และไม่มีการอุดตัน
ในช่องไหลของน้ำทิ้งภายนอกว่าอยู่ตรงจุดท่อของน้ำเสีย ภายในบ้าน
บางทีระบบทำงานของเครื่องปรับอากาศ ก็อาจจะดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์
กลับเข้ามาภายในห้อง ขั้นตอนต่อไปก็เปลี่ยนจุดตำแหน่ง ของท่อน้ำทิ้งไปอีกจุด

เช็คแก้ไขเบื้องต้น โดยการให้ไปที่ ปรับรีโมทแอร์ ” รีโมทคอนโทรล
ให้ปรับโหมดไปที่โหมดพัดลม (เป็นโหมดทำงานเฉพาะพัดลมเฉพาะ)
ระดับแรงลม ให้ปรับสูงสุด เปิดทิ้งไว้อย่างน้อย ประมาณ1ชั่วโมง ต่อครั้ง
ทำเป็นประจำทุกวัน ก่อนปิดเครื่องปรับอากาศ จะช่วยให้กลิ่นเหม็นอับ
หายไปจากภายในห้อง และยังช่วยให้ลมของเครื่องปรับอากาศลมแรงต่อเนื่องและสมำเสมอ
การปรับโมด ดั่งกล่าวช่วยลดการสะสมของกลิ่นไม่พึงประสงค์ และกลิ่นอับภายในห้องใช้งานได้จริง ด้วยความปราถนาดี จาก: โปรแอร์เชอร์วิส ประเทศไทย