แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์

 • ลดราคา! แอร์ทาซากิ

  TASAKI inverter Series FWDE-I-25AF1M

  29,900.00 บาท

  เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง อินเวอร์เตอร์ น้ำยา R-32
  รุ่นอินเวอร์เตอร์ ที่ทำความเย็นเร็วมากยิ่งขึ้น
  ช่วยควบคุมความเย็นที่คงที่กับสภาวะภายในห้องเพื่อการประหยัดพลังงาน
  ขนาด BTU/Hr เครื่องปรับอากาศรุ่น FWDE-I-AF1M
  9,000BTU/Hr, 13,000BTU/Hr
  19,000BTU/Hr , 25,000BTU/Hr
  – ง่ายต่อการบำรุงรักษา
  – แรงลมระดับเทอร์โบ
  – แผ่นกรองอากาศที่มีคุณภาพสูง

 • ลดราคา! แอร์ทาซากิ

  TASAKI inverter Series FWDE-I-19AF1M

  23,800.00 บาท

  เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง อินเวอร์เตอร์ น้ำยา R-32
  รุ่นอินเวอร์เตอร์ ที่ทำความเย็นเร็วมากยิ่งขึ้น
  ช่วยควบคุมความเย็นที่คงที่กับสภาวะภายในห้องเพื่อการประหยัดพลังงาน
  ขนาด BTU/Hr เครื่องปรับอากาศรุ่น FWDE-I-AF1M
  9,000BTU/Hr, 13,000BTU/Hr
  19,000BTU/Hr , 25,000BTU/Hr
  – ง่ายต่อการบำรุงรักษา
  – แรงลมระดับเทอร์โบ
  – แผ่นกรองอากาศที่มีคุณภาพสูง

 • ลดราคา! แอร์ทาซากิ

  TASAKI inverter Series FWDE-I-13AF1M

  16,800.00 บาท

  เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง อินเวอร์เตอร์ น้ำยา R-32
  รุ่นอินเวอร์เตอร์ ที่ทำความเย็นเร็วมากยิ่งขึ้น
  ช่วยควบคุมความเย็นที่คงที่กับสภาวะภายในห้องเพื่อการประหยัดพลังงาน
  ขนาด BTU/Hr เครื่องปรับอากาศรุ่น FWDE-I-AF1M
  9,000BTU/Hr, 13,000BTU/Hr
  19,000BTU/Hr , 25,000BTU/Hr
  – ง่ายต่อการบำรุงรักษา
  – แรงลมระดับเทอร์โบ
  – แผ่นกรองอากาศที่มีคุณภาพสูง

 • ลดราคา! แอร์ทาซากิ

  TASAKI inverter Series FWDE-I-09AF1M

  15,200.00 บาท

  เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง อินเวอร์เตอร์ น้ำยา R-32
  รุ่นอินเวอร์เตอร์ ที่ทำความเย็นเร็วมากยิ่งขึ้น
  ช่วยควบคุมความเย็นที่คงที่กับสภาวะภายในห้องเพื่อการประหยัดพลังงาน
  ขนาด BTU/Hr เครื่องปรับอากาศรุ่น FWDE-I-AF1M
  9,000BTU/Hr, 13,000BTU/Hr
  19,000BTU/Hr , 25,000BTU/Hr
  – ง่ายต่อการบำรุงรักษา
  – แรงลมระดับเทอร์โบ
  – แผ่นกรองอากาศที่มีคุณภาพสูง