แอร์กรี Gree

แอร์กรี Gree

เครื่องปรับอากาศกรี แอร์กรี Geer Amber II Fix-Speed
คุณสมบัติ ของเครื่องปรับอากาศ กรี Geer
Multi-function Filter รวมเอา 3 ตัวกรองอากาศ จากสารสกัด 6ชนิด