สัญญาณเตือน คอยล์แอร์เสีย(Coil)
| | |

สัญญาณเตือน คอยล์แอร์เสีย(Coil)

ก่อนอื่นเราทำความรู้จัก คำว่า คอยล์แอร์ หน้าที่ทำงานกันอบ่างไร?
คอยล์ (Coil)คือชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อกับคอมเพรสเซอร์
มีหน้าที่ให้น้ำยาแอร์ไหลผ่านและแลกเปลี่ยนความร้อน
ให้เกิดเป็นระบบหมุนวนภายใน ปล่อยความเย็นสู่ห้องของเราและปล่อยความร้อนสู่ภายนอก
ซึ่งคอยล์ที่อยู่ในเครื่องปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น 2
ชนิด คือ คอยล์ร้อนและคอยล์เย็นซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกัน ดังนี้