|

ความเป็นมาของระบบ เครื่องปรับอากาศ

ครื่องทำความเย็นเครื่องแรกของโลกก็ถือกำเนิดขึ้น
โดยสามารถปรับอุณหภูมิ และความชื้นให้แก่โรงพิมพ์ใน Sackett & Wilhelms ในย่านบรูคลิน