แอร์แคเรียร์ ราคาแอร์ Carrier ราคาเครื่องปรับอากาศ
|

แอร์แคเรียร์ ราคาแอร์ Carrier ราคาเครื่องปรับอากาศ

แอร์แคเรียร์ ติดตั้งแอร์ แคเรียร์ เครื่องปรับอากาศแคเรียร์ ติดตั้งแอร์แคเรียร์

การใช้งานอันไม่เหมาะสม

การใช้งานอันไม่เหมาะสม

การใช้งานอันไม่เหมาะสม
เมื่อท่านตกลงใจที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ www.proairthailand.com
เพื่อเป็นการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆอันเป็นการขัดต่อกฎหมาย

สัญญาณเตือน คอยล์แอร์เสีย(Coil)
| | |

สัญญาณเตือน คอยล์แอร์เสีย(Coil)

ก่อนอื่นเราทำความรู้จัก คำว่า คอยล์แอร์ หน้าที่ทำงานกันอบ่างไร?
คอยล์ (Coil)คือชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อกับคอมเพรสเซอร์
มีหน้าที่ให้น้ำยาแอร์ไหลผ่านและแลกเปลี่ยนความร้อน
ให้เกิดเป็นระบบหมุนวนภายใน ปล่อยความเย็นสู่ห้องของเราและปล่อยความร้อนสู่ภายนอก
ซึ่งคอยล์ที่อยู่ในเครื่องปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น 2
ชนิด คือ คอยล์ร้อนและคอยล์เย็นซึ่งทำหน้าที่แตกต่างกัน ดังนี้

|

ติดตั้งแอร์ โปรแอร์ เซอร์วิส

โปรแอร์ เซอร์วิส เรามี โปรโมชั่นแอร์ แอร์ลดราคา แอร์บ้านทุกยี่ห้อ เรามีให้บริการ ติดตั้งแอร์บ้าน ทุกรุ่นยี่ห้อ

ความเป็นมา เครื่องปรับอากาศ?
| |

ความเป็นมา เครื่องปรับอากาศ?

ครื่องทำความเย็นเครื่องแรกของโลกก็ถือกำเนิดขึ้น
โดยสามารถปรับอุณหภูมิ และความชื้นให้แก่โรงพิมพ์ใน Sackett & Wilhelms ในย่านบรูคลิน

ทำไมแอร์ถึงมน้ำหยด?
| | | | |

ทำไมแอร์ถึงมน้ำหยด?

ทำไมแอร์ถึงมีน้ำหยด ทำไมแอร์ถึงน้ำหยด เรามีคำตอบ